Akce 24. srpna 2018

24. srpna 2018 | pátek | 20:00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ