Závěrečný účet obce Štichov za rok 2012

Přílohy

[Adobe PDF | 95,6 kB]
Štichov-příloha.pdf [›]
[Adobe PDF | 86,4 kB]
Štichov-rozvaha.pdf [›]
[Adobe PDF | 82,0 kB]
Štichov-výkaz zisku a ztrát.pdf [›]
[Adobe PDF | 257,2 kB]
Závěrečný účet 2012.pdf [›]