Obecní úřad Štichov

Štichov 31
345 62 Holýšov

Mob.: +420 724 044 228
E-mail: obec@stichov.cz
Web: www.stichov.cz

Krizové číslo: + 420 724 044 228
IČ: 005 72 373
Bankovní spojení: 22527321/0100
ID datové schránky: z2cbzmh
 

Úřední dny

Každé pondělí 17.30 – 18.30 hodin

Obecní zastupitelstvo Štichov se skládá ze sedmi členů

Ladislav Šindelář - starosta, tel.: +420 724 044 228
Andrea Bauerová - místostarostka, tel.: +420 702 165 477

Václav Malý – člen OZ
Petr Volena - člen OZ
Jaroslava Šindelářová - členka OZ
Václav Kaas – člen OZ
Lukáš Rajzr - člen OZ 

Finanční komise ve složení

Jaroslava Šindelářová – předsedkyně
Hana Veselá - členka
Marie Roučková – členka

Kontrolní komise ve složení

Petr Volena – předseda
MUDr. Lenka Chvojková – členka
Bc. Helena Weisová Šnajdaufová – členka