Seznam úřadů s působností pro obec Štichov

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
 
Portál obcí a měst
http://mesta.obce.cz/
 
Městský úřad Holýšov
http://www.mestoholysov.cz/

Městský úřad Stod
http://www.mestostod.cz/

Plzeňský kraj
http://www.plzensky-kraj.cz/index.php? 

Katastrální úřad pro PK - Katastrální pracovišt Domažlice
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10381 
 
Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Úřad práce Domažlice
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/domazlice
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/ossz-domazlice.htm
 
Státní oblastní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
http://www.soaplzen.cz/soka-do

Finanční úřad Plzeň-jih
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10562
 
Finanční úřad Plzeň-jih
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10562