Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí pro rok 2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2019

Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzo

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o pohybu psů a dalších zvířat

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územní rozvoje PK

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2018

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Obecně závazná vyhláška obce Štichov č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška obce Štichov č. 1/2017

Veřejná vyhláška: Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Návrh vyhlášky OZV č. 1 a 2 - odpady

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2017

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2017

FÚ Plzeň - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTICHOV

FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 2014

Vyhlášení IV. kola výběrového řízení č.PDO/8/2012 v k.ú. Bukovec

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška o zahájení řízení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška- návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška-územní plán Štichov

Veřejná vyhláška - rorýs

OZV o stanovení nakládání s odpady a staveb. odpadem