Závěrečný účet

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Lazce za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Štichov za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Štichov za rok 2017

Lazce Gis spol. s r. o.

Mikroregion Radbuza

Závěrečný účet 2016

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Mikroregion Radbuza -Závěrečný účet 2015

Lazce-Zpráva o přezkoumání hospodaření 2015

Zpráva o výsledku hospodaření obce Štichov za rok 2014

Závěrečný účet obce Štichov za rok 2014, rozvahy

Závěrečný účet MR,účetní závěrka a zpráva auditora MR

Rozvaha-Bilance,Výkaz zisku a ztráty,Příloha 2013

Zpráva o výsledku hospodaření obce za r. 2013

Závěrečný účet 2013

Závěrečný účet obce Štichov za rok 2012

Zpráva o přezkoumání hospodaření r. 2012

Výkaz plnění rozpočtu 2011

Závěrečný účet 2011

Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza 2011

Závěrečný účet 2010

Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza 2009

Závěrečný účet 2009