O vesnici a sousedech aneb Všichni dobří rodáci

Hrdý rodák a bývalý spoluobčan Štichova pan Pavel Vrzal sepsal svoje vzpomínky na dobu strávenou ve Štichově v souboru „O vesnici a sousedech aneb Všichni dobří rodáci“ a bude velmi rád, pokud někdo z Vás též přispěje svou vzpomínkou.

Dalším jeho počinem je díl o občanech Štichova, který obsahuje celou první polovinu 20. století a vychází z písemných podkladů z tehdejší doby, tj. z matrik, údajů úředního sčítání lidu, pozemkových knih a archivních materiálů „Od války k válce – Štíchovská faktografie“.
Za zmínku určitě stojí „Neklidné století“ v životě Štíchova, kdy údaje pan Vrzal čerpal z písemností uložených v archivu, školní kroniky a výkazů a ze vzpomínek očitých účastníků.

Nechybí ani „Přehled nemovistostí“ a „Přehled obyvatel od poloviny 19. století“.

Pan Vrzal bude velmi rád, pokud někdo z vás přispěje svou vzpomínkou na dobu strávenou ve Štichově a hlavně na lidi, kteří ho v té době obývali. Svůj zájem projevte přes obecní úřad, jmenovitě kronikářku Andreu Bauerovou (obec@stichov.cz, tel.: 702 165 477).