O vesnici a sousedech aneb Všichni dobří rodáci

Hrdý rodák a bývalý spoluobčan Štichova pan Pavel Vrzal sepsal svoje vzpomínky na dobu strávenou ve Štichově v souboru „O vesnici a sousedech aneb Všichni dobří rodáci“ a bude velmi rád, pokud někdo z Vás též přispěje svou vzpomínkou.
V současné době připravuje další díl o občanech Štichova, který by měl obsáhnout celou první polovinu 20. století a bude vycházet z písemných podkladů z tehdejší doby, tj. z matrik, údajů úředního sčítání lidu, pozemkových knih a archivních materiálů. Bohužel skartační doby matrik jsou dlouhé, u narození například až 100 let a tak přístup i k těmto informacím je velmi omezen. Zvláště novější údaje nelze jinak zjistit než ze svědectví pamětníků. Bude velmi rád, pokud někdo z vás přispěje svou vzpomínkou na dobu strávenou ve Štichově a hlavně na lidi, kteří ho v té době obývali. Svůj zájem projevte přes obecní úřad, jmenovitě kronikářku Andreu Bauerovou.