O vesnici a sousedech

Rodák ze Štichova pan Pavel Vrzal sepsal své vzpomínky na rodnou ves. Rozepsal se nejen o vesnici, ale i sousedech. Pokud budete mít čas a chuť, přečtěte si článek. Pokud si některé jeho vzpomínky pamatujete jinak nebo by jste chtěli něco doplnit, upřesnit, napište si to a předejte buď panu Pavlu Vrzalovi nebo kronikářce obce Andree Bauerové. Děkujeme předem a budeme se těšit na Vaše reakce.
A zde je přímý odkaz na článek:
https://stichov.cz/dokument/o-vesnici-a-sousedech/