Pozvánka na společnou schůzku Štichov-vodovod, kanalizace a ČOV“

POZVÁNKA NA SPOLEČNOU SCHŮZKU
týkající se akce
ŠTICHOV – VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“,

která se uskuteční v pátek 6. srpna 2021
od 19 hodin v sále školy ve Štichově.

Ing. Petr Plichta,
jednatel společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s r. o.
Vás seznámí s těmito body programu:
1. Představení projektu
2. Předpoklad financování díla
3. Předpoklad časové realizace díla
4. Návrh řešení vodovodních a kanalizačních přípojek, možnosti jejich
financování
5. Povinnosti vlastníka nemovitosti ohledně likvidace splaškových vod
6. Předpokládaná cena vodného a stočného
7. Závazné ukazatele (parametry) předpokládané finanční podpory z EU

Srdečně zve Obecní úřad Štichov