Sběr nebezpečného odpadu

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad Štichov ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádá sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v  sobotu 15. května 2021 dle následujícího časového harmonogramu:

12,40 – 13,00 Štichov na návsi

Na uvedené místo budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

  • Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
  • Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
  • Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
  • Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
  • Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
  • Lednice
  • Pneumatiky

Neodkládejte nebezpečné odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.

Tyto služby jsou pro občany zdarma!