• 2016 »
  • Májka 30.4.2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se tradičně na štichovské návsi stavěla májka. O ni se postarali členové sboru dobrovolných hasičů Štichov. Děti a ženy pak korunu smrku krásně nazdobily. Poté všichni poseděli u ohně, opékali vuřty a bavili se do pozdních nočních hodin. Letos také byla soutěž "O nejhezčí vyrobenou čarodějnici". Čtyři čarodějnice, jedna hezčí než druhá, pak skončily v ohni, na kouzelce Na Hájku.