Vítáme Vás na stránkách obce Štichov

Oficiální web obce

Pokračovat na obsah webu

Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost!

Aktuality

O obci Štichov

Obec Štichov leží 4 km západně od Holýšova 392 m n. m. v blízkosti údolí, registrovaném jako významný krajinný prvek, jímž protéká řeka Chuchla.

Střed Štichova tvoří čtvercová náves lemovaná domy, které dávají tomuto místu zvláštní ráz. Ve stínu lip zde stojí na uměle navršeném pahorku šestiboká kaple z jehlanovou střechou, zakončenou zvonicí s bání a litinovým zvonem z roku 1826. V její blízkosti stojí pomník připomínající 10. výročí vzniku ČSR z roku 1928 s bustou T. G. Masaryka.

K zajímavostem patří též historicky cenná budova bývalé školy z roku 1912. Ta byla využívána jako škola do roku 1942. V roce 1952 byl v budově zřízen hostinec, který fungoval až do roku 1978. Poté byla budova ve vlastnictví společnosti Agro a. s. Staňkov. Od března 2007 se stává majetkem obce Štichov. Do budoucna bude z budovy obecní úřad, obecní knihovna s veřejným internetem a společenská místnost.

Knihovna

V knihovně obce Štichov je trvale k zapůjčení  na 300 kusů knih, dalších 50 kusů je půjčováno tzv. výměnným systémem z Knihovny Boženy Němcové v Domažlicích. Ty se vyměňují každé pololetí.

Občané zde najdou knihy z oboru bestseller, sci-fi, dobrodružné knihy, romány, encyklopedie, naučné knihy, dětské knihy aj.

Občané mohou zároveň využít VEŘEJNÉHO INTERNETU.

Adresa

Štichov 28
345 62 Holýšov
Tel.: +420 724 044 228

Otevírací doba

PO  17.30 – 18.30 hodin

Fotogalerie

kanalizace_a_cov_2023