Kronika obce

Obec Štichov vede řádně obecní kroniku. Od roku 2005 je kronikářkou paní Andrea Bauerová.
Do obecní kroniky máte možnost nahlédnout na obecním úřadě v době úředních hodin nebo dle domluvy s paní kronikářkou.

Kronika obce Štichov byla vyhlášena jako Nejlepší kronika Plzeňského kraje v roce 2009 a 2019. V roce 2011 a 2015 to bylo druhé místo.
A to kategorii ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel. Každý rok se koná posezení nad kronikou, kde si přítomní připomenou důležité momenty ze života naší malé vesničky. Nechybí ani bohatá fotodokumentace. Neboť kdyby se v obci nic nekonalo, tak by nebylo o čem psát, co fotografovat.