Odpadové hospodářství

 • SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

  II. ČTVRTLETÍ 2023


  !!! POZOR ZMĚNA DNE VÝVOZU !!!

  – každé ÚTERÝ od 18. 4. 2023 !!!


  DUBEN 2023 – středa 5. 4., úterý 18. 4.

   KVĚTEN 2023 – úterý 2. 5., úterý 16. 5., úterý 30. 5.


  ČERVEN 2023 – úterý 13. 6., úterý 27. 6.

Poplatek za komunální odpad v roce 2023 činí 500,- Kč/rok/osoba s trvalým pobytem v obci, 500,- Kč/rok/nemovitost k rekreaci.

Poplatek za komunální odpad můžete zaplatit na Obecním úřadě, vždy v pondělí od 17.30 do 18.30 hodin nebo bankovním převodem na účet obce: 22527321/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu či nemovitosti. Splatnost 30. 6. 2023.

Poplatek ze psů činí 50,- Kč/jeden pes v domácnosti a každý druhý a další pes v domácnosti 100,- Kč.
Poplatek můžete též zaplatit na Obecním úřadě Štichov nebo bankovním převodem. Splatnost 30. 6. 2023.

Sběrná místa ve Štichově

 1. na návsi u parku
 2. u rybníka

Svoz odpadu prováděn každých čtrnáct dní.

Tříděný – separovaný odpad

PLASTY – ukládáme do ŽLUTÝCH kontejnerů
Jedná se o kelímky od jogurtů, krabičky, od pokrmových tuků, láhve od nápojů, igelitové tašky, sáčky, plastové obaly od mycích prostředků a jiné plastové výrobky a obaly.
U nás se do těchto kontejnerů ukládají i tzv. tetrapaky – nápojové krabice od mléka, džusů, vína apod. Obaly jsou označeny symboly: PET, 1, HDPE, 2, LDPE, 4, PP, 5, PS 6
Veškeré obaly by měly být předem zbaveny zbytků svého obsahu.
Do kontejnerů nepatří guma, fólie s alobalem, kůže, elektrické kabely, bakelit, provázky, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, PVC, linolea apod.Láhve a nápojové krabice je třeba před vhozením do kontejneru sešlápnout nebo zmáčknout. Šetříme tím místo v kontejneru.

SKLO (barevné)– ukládáme do ZELENÝCH kontejnerů
            (čiré) – ukládáme do BÍLÝCH kontejnerů
Do bílých kontejnerů, zvonů tedy ukládáme prázdné láhve, skleněné nádoby, tabulové sklo apod. Obaly jsou značeny symboly: GL, 70, 71, 72. Do kontejnerů nepatří zrcadlové sklo, zářivky, žárovky, drátěné sklo, keramika, porcelán.

PAPÍR – ukládáme do MODRÝCH kontejnerů
Jedná se o noviny, časopisy, reklamní letáky, rozložené kartony, papírové obaly, kancelářský papír, sešity apod. Obaly jsou označeny symboly: PAP, 20, 21, 22Do kontejnerů nepatří mastný či jinak znečištěný papír, papírové pleny, použité papírové kapesníky apod.

KOVY – PLASTOVÁ POPELNICE – šedá popelnice
ANO – Do popelnic na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
NE – Do popelnic určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY – zelená popelnice
ANO – Do popelnice patří použité oleje a tuky z domácností, např. Fritovací oleje, ztužené tuky. Tuky a oleje vhazujte do nádoby v uzavřených plastových nádobách (např. PET lahve)!!!
NE – Do poplenice nepatří technické oleje (motorové, převodové, tlumičové), maziva a kapaliny.

Sběr a recyklace použitých baterií

Od června 2008 možnost využití systému zpětného odběru a ekologického zpracování použitých baterií např.: tužkové, mikrotužkové, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, knoflíkové články, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.
Zakázáno je nosit „mokré“ akumulátory /tzv. autobaterie/ nebo akumulátory o hmotnosti větší než 1 kg.
Sběrné místo: Obecní úřad Štichov, pondělí 17.30 – 18.30 hodin.

Sběrný dvůr Holýšov

Husova třída 491, 345 62 Holýšov, tel.: 379 490 851, e-mail: zks@mariuspedersen.cz

1. Sběr vyřazeného textilního odpadu

 • oděvy všeho druhu bez materiálového rozlišení /svetry, kabáty, košile, ponožky, trička aj./ – – ručníky, žínky, předložky /koupelnové – WC/
 • záclony, závěsy, povlečení, ubrusy
 • peřiny, polštáře, deky, spací pytle
 • boty, brusle, lyžařské boty /páry svázat kaničkami/
 • kabelky, aktovky, opasky, plyšové hračky

Uvedené věci se odkládají do kontejneru čisté – neznečištěné, uložené v igelitových taškách nebo pytlích – BEZPLATNĚ! V současné době se v obci tento kontejner nevyskytuje, využijte ho v jiné obci či městě nebo vyčkejte na akci Sběr textilu, která se koná alespoň 1x ročně v obci.

2. Zpětný odběr elektrozařízení

 • jedná se o lednice, mrazničky, televizory, videa, rádia, vrtačky, pily,mikrovlnné trouby, vysoušeče vlasů, vysavače, mobilní telefony, počítače apod. /vše, co se zapojuje do elektrické zásuvky nebo je na baterky/ se BEZPLATNĚ předává v rámci Sběru nebezpečného odpadu v obci.

3. Objemný odpad

Možné odevzdat do Sběrného dvora, ale za poplatek.
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ). Sběr a svoz objemného odpadu bude zajišťovánběhem roku jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru budou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

4. Nebezpečný odpad

Obec je ze zákona povinna zajistit pro své občany 2x ročně svoz nebezpečného odpadu. Ne jinak je tomu i ve Štichově.
Vždy na jaře a na podzim je připraven na víkend tento svoz. Zde mohou místní občané a chalupáři bezplatně odevzdat: Akumulátory, lednice, televizory, obrazovky, monočlánky, rádia, zářivky, plechovky a nádoby od barev, pneumatiky, staré léky, elektrotechnický odpad.

5. Nevyužité a staré léky

odevzdáváme bezplatně do lékáren nebo v rámci Sběru nebezpečného odpadu v obci.

 

6. Zbytkový odpad

ukládáme do popelnic. Jedná se o odpad, který nám zbyl po vytřídění – smetky, popel z uhlí (ale ne žhavý), papírové pleny, žárovky, kombinované obaly apod. Nepatří tam uhynulá zvířata, tekutý odpad, stavební odpad a samozřejmě odpady, které jsou tříděny!!!