Zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo Štichov 

Jan Mandík – starosta, tel.: +420 724 044 228
Andrea Bauerová – místostarostka, tel.: +420 702 165 477
Václav Malý – člen OZ
Petr Volena – člen OZ
Jarmila Veselá – členka OZ

Finanční výbor ve složení

Václav Malý – předseda
Bc. Helena Weisová Šnajdaufová – členka
Marie Roučková – členka

Kontrolní výbor ve složení

Jarmila Veselá – předseda
MUDr. Lenka Chvojková – členka
Pavel Bejček – člen