• 2016 »
  • O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 24.11.2015

V úterý 24. listopadu 2015 proběhlo v Malém sále Měšťanské besedy v Plzni vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže "O nejlepší kroniku Plzeňského kraje". Tu vyhlašuje odbor Regionální rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Celkem se přihlásilo 40 obcí a měst a soutěžilo se v kategoriích: 1. Obce do 500 obyvatel (18 obcí) 2. Obce od 500 do 1500 obyvatel (16 obcí) 3. Obce nad 1500 obyvatel (6 obcí) Kroniky hodnila také porota ve složení: Jana Dientspierová (Muzeum a galerie Mariánská Týnice), Mgr. Radka Kinkorová (ředitelka Okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně), Ing. Alena Svobodová (vedoucí odboru kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje), PhDr. Hus (Západočeské muzeum Plzeň), Irena Bukačová (ředitelka Muzea a galerie Mariánská Týnice), PhDr. Pavel Suk (referent odboru kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje). Čestná uznání byla udělena těmto obcím: Hlohovice, Přeštice - místní část Skočice, Hradiště, Zdemyslice, Řenče, Příchovice, Lisov, Břasy, MO Plzeň 5 - Křimice. A jak samotná soutěž 3. ročníku "O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2015" dopadla? Kategorie obce do 500 obyvatel: 1. Korytany 2. ŠTICHOV 3. Kornatice Ceny předával hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Kategorie obce od 500 do 1500 obyvatel: 1. Žihle 2. Nalžovské Hory 3. Kyšice Ceny předávala senátorka MUDr. Milada Emerová. Kategorie obce nad 1500 obyvatel: 1. Starý Plzenec 2. Strašice 3. Přimda Ceny předával radní pro kulturu Plzeňského kraje Mgr. Jaroslav Šobr. Celé slavnostní dopoledne bylo velice perfektně připravené, rozganizované a já (Andrea Bauerová) jako kronikářka obce Štichov si odnesla ty nejhezčí zážitky. Děkuji moc všem, kteří se na této soutěži podíleli.