• 2016 »
  • Štichovská pouť 11. a 12.7.2015

Ve dnech 11. a 12. července 2015 se ve Štichově konala tradiční pouť na sv. Markétu. Na sobotní večer připravil místní Sbor dobrovolných hasičů pouťovou zábavu. K poslechu a především k tanci hrála Holýšovská trojka. Jak již bývá u nás zvykem, nechybělo ani půlnoční překvapení štichovských žen a mužů. Nedělní odpoledne sloužil staňkovský farář Wojciech Pelowski mši svatou a od patnácti hodin zahrála Mladá dudácká muzika ze Strakonic známé lidové písně ze Strakonicka i Domažlicka. Nedělní program podpořila Místní akční skupina - MAS Radbuza z grantového dotačního titulu. Nechyběli ani pouťové atrakce a střelnice, cukrová vata, občerstvení. Děkujeme všem, kteří se do Štichova přišli podívat. Těšíme se na další setkání.