• 2016 »
  • Tříkrálová sbírka 3.1.2015

V sobotu 3. ledna 2015 se ve Štichově uskutečnila Tříkrálové sbírka 2015. Tu pořádá Charita Česká republika. Výtěžek bude použit např. pro Dům matek a dětí v Havlovicích, Dětské centrum Ovečka v Holýšově, ale také na nákup rehabilitačních pomůcek pro děti z Mateřské školy v Kvíčovicích, kam dochází i děti ze Štichova. V letošním roce se sbírky ujala tato děvčata: Markétka Bauerová, Verunka Duchková a Nikolka Němcová. Po celé dopoledne obcházeli domy ve Štichově, zpívaly koledu My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, vinšujem vám... Děkujeme všem za příspěvek. K + M + B