• 2016 »
  • Vánoční posezení 5.12.2015

V sobotu 5. prosince 2015 se v sále bývalé školy ve Štichově uskutečnilo předvánoční posezení. Na programu bylo vystoupení místních dětí, poté vystoupilo uskupení BABIDOU z Chotěšova. Úplně na závěr přišel Mikuláš a jeho pomocníci anděl, čert a čertice. Děti zpívaly, říkaly básničky, dokonce i počítaly, a za to obdržely balíček s dobrotami. Během podvečera si také přítomní mohli prohlédnout výstavu prací z kostí pana Josefa Banerta. Ten ve volném čase vytváří kostry zvířat dle vlastní fantazie. Používá při tom kosti z kuřete, kachny, krůty či králíka. Práce na jednom zvířeti pak trvá 2 - 3 týdny, dle otížnosti a velikosti zvířete. Celý podvečer si všichni přítomní velice užili. Poseděli, popovídali si a bavili se.