• 2016 »
  • Výroční valná hromada SDH Štichov 2.1.2015

V pátek 2. ledna 2015 se uskutečnila v sále bývalé školy Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Štichov. Členové zhodnotili uplynulý rok, rok 2014. SDH Štichov má 43 členů, z toho 12 žen. Během roku náš sbor účastnil okskové soutěže v požárním sportu v Neuměři, memoriálu J. Soukupa v Dnešicích, dálkové dodávce vody ve Všekarech. Sbor pořádal hasičský bál, pouťovou taneční zábavu a mnoho dalších akcí. Naštěstí nemusel zasahovat při žádném požáru. Během večera získali čestné uznání sboru tito členové: Jan Mandík, Miloslav Švarc, Miloš Bubla, Jaroslava Šindelářová, Andrea Bauerová, Simona Vávrová, Věra Mandíková, Hana Veselá, Marcela Boubelová, Jarmila Veselá, Lenka Němcová, Lenka Chvojková. Čestné uznání okresného sdružení hasičů získal Jaroslav Šimka a Ladislav Šindelář. Medaili za věrnost (30 let u sboru) obdržel Miloš Bubla. Medaili k výročí 150 let dobrovolných hasičů získal Josef Bernklau a Antonín Kolář. Po skončení schůze následovala volná zábava, o kterou se postaral harmonikář Jan Hrubý. Všichni se bavili, zpívali a seděli až do pozdních večerních hodin.