• 2017 »
  • Májka 30.4.2017

Poslední dubnový den, v neděli 30. dubna 2017, se na štichovské návsi stavěla májka. Přítomní se sešli o osmnácté hodině. Ženy a děti nejprve nazdobily pentlemi "fáborkami" korunu stromu. Muži pak májku vztyčili uprostřed štichovského parku. Společně všichni poseděli u ohně, opékali buřty, povídali si a bavili se až do pozdních nočních hodin. Nechybělo ani pálení čarodějnic Na Hájku. Po několika letech se v letošním roce také psalo na silnici.... a pár nadšenců jelo obhlédnout májku v okolních vsích.....