• 2017 »
  • Velikonoce 2017

Velikonoce, svátky jara ve Štichově Letošní velikonoční čas ve Štichově byl velmi hojný. Nechybělo velikonoční rachání, velikonoční pochod ani pomlázka. Na Zelený čtvrtek umlkly zvony v kostelech. Říká se, že odletěly do Říma. A tak v poledne na jejich místo nastoupily děti a začaly obcházet vesnici s řehtačkami, drnkačkami. S drnkačkami chodila tři děvčata: Nikola Němcová, Markéta Bauerová a Adéla Weisová a pět chlapců: Tomáš Weis, Ondřej Kolář, Jakub Němec, David Bauer a Michal Steinbrücker. Oznamovali ranní a večerní klekání a poledne. Na Bílou sobotu, 15. dubna, se na velikonoční nordic walking pochod vydala čtyřicítka občanů, a to nejen ze Štichova, ale i okolních obcí a měst. Našim cílem byla obec Všekary. Zde právě o Velikonocích probíhá pouť. A tak jsme si prohlédli společenskou budovu s výstavou fotografií, děti se zhouply na houpačce, vystřelily růži ve střelnici. Osmikilometrovou trasu zakončili účastníci v sále školy ve Štichově. Zde bylo pro všechny připraveno posezení s občerstvením. Pondělí velikonoční patřilo chlapcům, kteří vypláceli děvčata. Ta jim na oplátku darovala malovaná vajíčka a nějaké ty sladké dobroty.