2024

Fotogalerie 2024

  • 2024 »
  • Velikonoce 2024

Velikonoce, svátky jara ve Štichově 28. 3. - 1. 4. 2024 Letošní velikonoční čas ve Štichově byl velmi hojný. Nechybělo velikonoční rachání, velikonoční pochod ani pomlázka. Na Zelený čtvrtek umlkly zvony v kostelech. Říká se, že odletěly do Říma. A tak v poledne na jejich místo nastoupily děti a začaly obcházet vesnici s řehtačkami, drnkačkami: Matěj a Julie Volenovi, Michal a Nikola Steinbrückerovi, Matyáš a Barbora Lávičkovi, Ondřej Bauer. Některé dny ještě vypomohl Jonáš a Ema Šauerovi, Eliška Kabourková. Zapojili se i ti nejmenší, budoucí generace "racháčů" Románek Šimka a Šimonek Malý. Oznamovali ranní a večerní klekání a poledne. Na Bílou sobotu, 30. března, se na velikonoční nordic walking pochod vydala necelá třicítka občanů. Našim cílem bylo město Holýšov, kde nás čekala komentovaná prohlídka kostela sv. Petra a Pavla. Za to děkujeme panu Janu Glacovi. Ten nás seznámil i historií velikonočních svátků a někteří nahlédli i do věže kostela. Poté jsme přešli do Domu dějin Holýšovska, kde probíhala volná prohlídka zpestřená o pletení pomlázek a malování vajíček voskovou technikou. Odpolední výšlap ukončili účastníci v sále školy ve Štichově. Zde bylo pro všechny připraveno posezení s občerstvením.