2018

Fotogalerie 2018

  • 2018 »
  • Velikonoce 2018

Velikonoce, svátky jara ve Štichově Letošní velikonoční čas ve Štichově byl velmi hojný. K tradičnímu velikonočnímu pochodu a velikonoční pomlázce se přidaly i řehtačky. Na Zelený čtvrtek, 29. března, umlkly zvony v kostelech. Říká se, že odletěly do Říma. A tak v poledne na jejich místo nastoupily děti a začaly obcházet vesnici s řehtačkami, drnkačkami. S drnkačkami chodili chlapci i děvčata a oznamovali ranní a večerní klekání a poledne. Na Bílou sobotu, 31. března, se na tradiční velikonoční nordic walking pochod vydala skoro šedesátka občanů, a to nejen ze Štichova, ale i okolních obcí a měst. Počasí přálo, vydali jsme se na desetikilometrovou trasu ze Štichova, přes "Ameriku" a letiště do Staňkova, kde nás čekala prohlídka nového velkokapacitního kravína a bioplynky společnosti Agro Staňkov a. s. Tímto děkujeme panu řediteli Ing. Václavu Hauserovi za prohlídku, podrobný výklad i malý dárek. Na závěr bylo připraveno pro všechny posezení s občerstvením v sále bývalé školy ve Štichově. Pondělí velikonoční patřilo chlapcům, kteří vypláceli děvčata. Ta jim na oplátku darovala malovaná vajíčka a nějaké ty sladké dobroty.