2018

Fotogalerie 2018

  • 2018 »
  • Vítání občánků 1.10.2018

V pondělí 1. října 2018 přivítal starosta obce Ladislav Šindelář v sále bývalé školy nové štichovské občánky. Adéla Weisová, Julie Volenová, Jonáš a Ema Šauerovi na úvod přednesli básničky a zazpívali písničky. Poté starosta přivítal Ondřeje Bauera a poté Kateřinu Foistovou s bratrem Jiřím mezi štichovské občany. Děti dostaly malý dárek, maminky kytičku. Za závěr se rodiče podepsali do kroniky obce a všichni společně poseděli při hrnku teplého čaje.