2019

Fotogalerie 2019

  • 2019 »
  • Čipování psů 22.11.2019

V pátek 22. listopadu 2019 proběhlo od 15.30 hodin povinné čipování psů na štichovské návsi. Čipování provedl MVDr. Šindelář za cenu 480,- Kč. Od 1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči, které dávají nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití, složené zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu. Majitelé psů jsou povinni zajistit, aby byli „psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři„. Výjimkou je pes, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa„. Neočipovaným psů nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako platné a tudíž může být majiteli uložena pokuta až 20 tisíc.