2019

Fotogalerie 2019

  • 2019 »
  • Velikonoce 2019

Velikonoční čas byl ve Štichově opět pestrý. Na Zelený čtvrtek utichly zvony a na jejich místo nastoupily děti s racháním. Obcházely vesnici s rachačkami, řehtačkami a oznamovali od čtvrtečního poledne do sobotního rána ranní a večerní klekání, poledne. V sobotu dopoledne pak obcházely jednotlivá stavení s říkankou "O Jidáši zrádče, cos to učinil....". Leto se toho ujmuly tyto děti: Tomáš a Adéla Weisovi, Markéta a David Bauerovi, Ema a Jonáš Šauerovi, Ondřej Kolář, Jakub Němec, Michal Steinbrücker, Eliška Kabourková, Matěj Volena. V pravé sobotní poledne se udála velmi významná akce. Před budovou bývalé školy se konal svatební obřad. Vdávala se Hanička Veselá a Honza Přikryl. Oddávajícím nebyl nikdo jiný, než štichovský starosta Jan Mandík. Nedělní odpoledne patřilo tradičnímu velikonočnímu pochodu nordic walking. Tentokrát naším cílem byla obec Kvíčovice. Zde navštívilo 52 účastníků (z toho 12 dětí) Umělecké kovářství Brož s historickou kovárnou. Velké poděkování patří Jirku Brožovi a jeho kolegovi za umožnění prohlídky s ukázkou kování. Poté si účastníci společně poseděli, popovídali v nově zrekonstruované kvíčovické hospůdce na návsi, kde se mohli občerstvit. Pondělí pak patřilo klukům. Ti obcházeli děvčata s pomlázkou, za což obdrželi malovaná vajíčka a sladkosti.