2020

Fotogalerie 2020

  • 2020 »
  • Výsadba stromů Na Hájku

V rámci projektu Štichov – výsadba stromů ve volné krajině bylo vysazeno celkem 30 stromů. Z toho 4 kusy jabloní, 3 kusy třešní, 9 kusů hrušní a 14 kusů dubů letních. Výsadbu provedla firma Karel Kuneš z Klenčí pod Čerchovem na konci měsíce října 2020 na pozemcích obce Štichov, par. č. 287/1, 49/4, 771/11, 264/10, 264/31 a 264/33, všechny k. ú. Štichov. Celková hodnota výsadby činila 89.080,- Kč, z čehož jsme od Plzeňského kraje získali dotaci ve výši 69.000,- Kč. V ceně byl rostlinný materiál, kůly ke stromu, úvazky, pletivo proti okusu zvěří, kompostní zemina, štěpky na mulčování a zálivka stromu při výsadbě. Výsadbou dojde ke zlepšení okolní krajiny obce, zároveň k cílené retenci vody a zlepší se i klima v krajině. Nyní je na obci, jak se bude o stromy nadále starat a pečovat o ně. Věříme, že dobře, aby stromy prosperovaly, rostly a plodily vynikající hrušky a jablka. Toto místo si lidé ještě více oblíbí pro své procházky. Samozřejmě nechybí ani publicita Plzeňského kraje. Místo bude osazeno informační tabulkou o spolufinancování projektu Plzeňským krajem včetně loga PK.