Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu  4. ledna 2020 putovali ve Štichově Tříkráloví koledníci od domu k domu a vinšovali lidem štěstí, zdraví, dlouhá léta…Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika. Ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň ji na Holýšovsku zprostředkovávají manželé Jan a Ludmila Glacových z Holýšova a díky nim se tříkrálová sbírka koná i u nás ve Štichově. V letošním roce podpora putuje na dva sociální projekty. Prvním projektem je podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a druhým pak umožnění terapie a nákup pomůcek pro Jonáška Klečku z Plzně s fyzickým a psychickým postižením.
Děkujeme mnohokrát za vřelé přijetí a přispění

K + M + B (Adéla Weisová, Markéta Bauerová, Tomáš Weis) a Andrea Bauerová