Zpívání koled u kapličky

Zpívání koled u kapličky

Na Štědrý den odpoledne se sešli štichovští u kapličky na návsi a společně si zazpívali známé vánoční koledy.
O hudební doprovod se postarali na trubku Jiří Liška a na dudy Jiří Foist.
Počasí vůbec nevypadalo vánočně, pršelo, lilo jako z konve. Přesto se štichovští sešli, aby si společně zazpívali a popřáli si krásné svátky vánoční.
Děkujeme a přejeme krásné Vánoce!