Autobusové spoje – přerušení provozu

V termínu od 24. do 28. 6. 2024 nebudou jezdit žádné autobusové spoje, a to z důvodu stavebních prací na akci „Štichov – vodovod, kanalizace a ČOV.“ Náhradní spoj po domluvě s obecním úřadem (tel.: 724 044 228).