O vesnici a sousedech

Publikováno

Rodák ze Štichova pan Pavel Vrzal sepsal své vzpomínky na rodnou ves. Rozepsal se nejen o vesnici, ale i sousedech. Pokud budete mít čas a chuť, přečtěte si článek. Pokud si některé jeho vzpomínky pamatujete jinak nebo by jste chtěli něco doplnit, upřesnit, napište si to a předejte buď panu Pavlu Vrzalovi nebo kronikářce obce […]